Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 14/2015 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών


    Αταλάντη     31 /7/2015
                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11534Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 14/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ
1. κ. Δημήτριος Τσοχαντάρης
2. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
3. κ. Βασίλειος Καρατράντος
4. κ. Γεώργιος Σταθουλόπουλος
5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου
6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

               Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/10, στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την  4 Αυγούστου  2015  ημέρα  Τρίτη και ώρα  12,00 π.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Έγκριση  1oυ πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: Εξοπλισμός Μεταφόρτωσης Σύμμεικτων Απορριμμάτων

Θέμα 2ο: Έγκριση  1oυ πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: Εξοπλισμός Τεμαχισμού Ογκωδών Απορριμμάτων,

Θέμα 3ο: Έγκριση  1oυ πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: Εξοπλισμός Μεταλλικών Ραμπών με ενσωματωμένη Χοάνη,

Θέμα 4ο: Έγκριση 3ου πρακτικού για το έργο με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για  το έργο Δίκτυο Αποχέτευσης και εγκατάστασης, επεξεργασίας λυμάτων Οικισμού Μαρτίνου.    Ο Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ     

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Ιωάννης Χριστοφόρου
2.         κ. Δημοσθένης Χρήστου
3.         κ. Ιωάννης Κούρος  
4.         κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης
5.         κ. Ζαχαρίας Καζάνας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου