Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΠΡΩΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΣΤΟ Π.Δ.Ε. 670.000,00 ΕΥΡΩ


Το έργο αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το Μαρτίνο. Είναι το μεγαλύτερο τα τελευταία τριάντα χρόνια και πεποίθησή μου είναι πως από το Σεπτέμβριο θα είναι δυνατόν να ξεκινήσει.
    
Η πράξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ», κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου μας, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 116744/28-02-2012 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων και χρηματοδοτείται από αυτό με το συνολικό ποσό των 7.736.700,00 ευρώ (με ΦΠΑ).
Η ως άνω πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα:
(1) «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ”» (Μελέτη) προϋπολογισμού 36.900,00 ευρώ (με ΦΠΑ), που αφορά τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των εγκεκριμένων μελετών.
(2) «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» (Εργολαβία) προϋπολογισμού 7.380.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), που περιλαμβάνει την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου του οικισμού, του ΚΑΑ και της ΕΕΛ.
(3) «ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ» (Εργασίες) προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ), που αφορά στις απαραίτητες εργασίες για τη σύνδεση της ΕΕΛ με δίκτυα ΟΚΩ.
(4) «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ”» (Παροχή Υπηρεσίας) προϋπολογισμού 246.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), που αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση και υλοποίηση του υποέργου 2.
• Κωδικός Δικαιούχου:                    40146214
• Φυσικό αντικείμενο                        Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης
 της πράξης:                         ακαθάρτων του οικισμού του Μαρτίνου και του Κεντρικού  Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ)
                                                στη νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Τα δίκτυα βαρύτητας θα αποτελούνται
                                                από αγωγούς Φ200-Φ315 από PVC Σ. 41, μήκους 18,0 km περίπου. Ο ΚΑΑ θα είναι
                                                βαρυτικός αγωγός, θα οδεύει επί της οδού Μαρτίνου - Λάρυμνας, με διάμετρο Φ315-Φ355
                                                κατασκευασμένος από PVC Σ. 41, μήκους 4,0 km περίπου. Η εγκατάσταση επεξεργασίας
                                                λυμάτων του οικισμού Μαρτίνου θα επεξεργάζεται τα αμιγώς αστικά λύματα
                                                του Μαρτίνου και μελλοντικά της Λάρυμνας.
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 6.290.000,00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ (1), 6.290.000,00 ευρώ και Π/Υ (2) 0,00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται.
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές):
Π/Υ (1)                        ΚΩΔ. ΣΑ. Π/Υ (1):                 Ε0758                        1. Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 6.290.000,00 (ποσό σε ευρώ).
                        Φορέας ΣΑ:               1012900                    Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε.
                        ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α:             2012ΣΕ07580063       ανέρχεται σε 670.000,00 (ποσό σε ευρώ)
                        (νέο έργο Π.Δ.Ε.)

1 σχόλιο:

  1. ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥ ΛΙΟΛΙΟΥ!!! Η ΛΟΚΡΙΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή